februari 23rd, 2018

DEL 1. ÄGER DU EN BOSTADSRÄTT?


SITTER DU I EN BOSTADSRÄTTSSTYRELSE ELLER FUNDERAR DU PÅ ATT GÖRA DET?
Följ med i vår lilla styrelseskola där vi kommer att lämna många ”bra att veta-tips”.
Den börjar nu!

Styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningen är ett väldigt bra sätt att få inflytande och kunna bevaka sitt boende och sin investering. Det är ett ansvar att bo i bostadsrätt, men många bostadsrättsföreningar har ibland svårt att få medlemmarna att ställa upp och ta styrelseuppdrag, det är trots allt sin fritid man behöver avsätta tid från, till skillnad från de styrelseuppdrag man sköter på betald arbetstid.

Många bostadsrättsföreningar har ibland svårt att få medlemmarna att ställa upp och ta styrelseuppdrag.

Andra går med för att få just inflytande men vet egentligen inte vad det innebär att vara styrelseledamot i en bostadsrättsförening. Och många som köper bostadsrätt förstår inte vad de köpt och vilket ansvar som följer.

Att sitta i bostadsrättsföreningens styrelse är som att driva ett bolag, alla som bor i huset är ju faktiskt alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningens styrelse är ansvarig för en stor investering för alla medlemmar. Det mesta i styrelsearbetet handlar om ekonomi i slutändan.

Det är en stor investering att köpa en bostadsrätt och i de flesta fall med stora lån. Husets skick och förvaltning påverkar värdet på den investeringen på hela fastigheten men också på den enskilda bostadsrätten.

Med våra avancerade och anpassade IT-system kan vi skräddarsy våra råd till varje förenings egen unika situation inom de områden en styrelse behöver ha kontroll på.

Om man bor i bostadsrätt och tvekar inför ansvaret och inte tror att man klarar av ett styrelseuppdrag ska man se till att få gå en liten utbildning, något vi på Delagott också själva erbjuder våra kunder.

Föreningens styrelse har förstås ansvaret för alla beslut men förvaltningen kan läggas ut på extern part som har rätt kunskap, för att styrelsen själva ska slippa göra allt arbete själv. Till exempel ta hjälp med ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, byggprojektledning fastighetsskötsel osv.

Så följ med i vår lilla styrelseskola! Vi kommer att ta upp viktiga ämnen att känna till för en bostadsrättsförening, sådant som vi förstås också kan hjälpa till med sedan för att få en enklare arbetsbörda för styrelsen med ännu bättre resultat. Och med vår insyn i föreningen och våra avancerade och anpassade IT-system kan vi skräddarsy våra råd till varje förenings egen unika situation inom de områden en styrelse behöver ha kontroll på.

I nästa avsnitt, del 2, kommer vi att prata om något väldigt viktigt, nämligen Avtalsregister.
Välkommen tillbaka då!

Mvh Mats Frosteman
VD på DELAGOTT FASTIGHETSFÖRVALTNING

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *